Postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane I/2021 zostało zakończone

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane I/2021 zostało zakończone. Osoby, które zostały zakwalifikowane, otrzymają pisemne zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu w terminie do 30 dni przed egzaminem.

Informacje o zakwalifikowaniu do egzaminu uzyskacie Państwo telefonicznie pod nr tel. 89 522 29 95 (biuro OKK W-MOIIB) lub po zalogowaniu do portalu PIIB.