Podnoszenie kompetencji organów W-MOIIB

Podnoszenie kompetencji to nieustanny proces. Dlatego też Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej i członkowie Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych spotkali się kolegialnie w Bydgoszczy goszcząc w Kujawsko-Pomorskiej OIIB. Udział w szkoleniu wzięło 5 Izb Okręgowych : kujawsko-pomorska, mazowiecka, łódzka, pomorska i warmińsko-mazurska.
Naradę szkoleniową rozpoczęła Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej OIIB p. Renata Staszak, następnie głos zabrał Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa p. Mariusz Dobrzeniecki życząc uczestnikom konstruktywnej narady i owocnych warsztatów szkoleniowych. Jest z nami również Przewodniczący KSD PIIB p. Marian Zdunek, który wyraził radość z kolejnego szkolenia dla Sędziów i Rzeczników.
Z ramienia W-MOIIB na szkoleniu obecny jest Przewodniczący Okręgowej Rady Jarosław Kukliński, Rzecznik Koordynator Lilianna Majewska-Farjan wraz z Okregowymi Rzecznikami, Przewodniczący OSD Mariusz Tomczuk z członkami OSD oraz biuro W-MOIIB.
Dziękujemy KUP OIIB za zaproszenie i gratulujemy bardzo dobrej organizacji szkolenia.