Pani Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii w progach W-MOIIB

W Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w dniu 06.09.2018r. odbyło się spotkanie Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii z przedstawicielami samorządu zawodowego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przedsiębiorcami z regionu oraz Olsztyńską Izbą Budowlaną.