IV Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie Omega

1 września 2018 r. odbyły się IV Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie Omega. Najlepsza okazała się załoga ze Śląskiej OIIB. W regatach uczestniczył Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Oficjalne rozpoczęcie regat otworzył Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy udziale prof. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Patronat nad zawodami sprawował Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który również uczestniczył w otwarciu regat.

– Środowisko inżynierów budownictwa jest bardzo różnorodne i takie inicjatywy, jak Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa są cenne i pozwalają spotykać się nie tylko na gruncie zawodowym – zauważył Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W regatach startowało 12 załóg (trzyosobowych) z 12 okręgowych izb inżynierów budownictwa: Dolnośląskiej, Lubuskiej, Łódzkiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej, Pomorskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Wielkopolskiej, Zachodniopomorskiej, Warmińsko-Mazurskiej. Zawody rozegrano na łodziach klasy Omega na akwenie jeziora Ukiel (Krzywe) w Olsztynie.

W tej edycji regat zwycięską załogą okazali się żeglarze ze Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Łukasz Łada, Piotr Miarecki, Łukasz Szklanny), drugie miejsce zajęła reprezentacja Dolnośląskiej OIIB (Stefan Kucypera, Paweł Kaczkowski, Stanisław Skitaniak) i trzecie – Pomorskiej OIIB (Ryszard Kwiatkowski, Zdzisław Gośniak, Romuald Skrzypek).

– Przede wszystkim staramy się spotykać z koleżankami i kolegami, żeby rozmawiać nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale też przyjacielskiej. Sprzyja to budowaniu klimat przyjaźni wśród naszych członków – podkreślił Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

Po wyczerpujących zawodach odbyło się uroczyste wręczenie pucharów za zwycięstwo oraz uczestnictwo w regatach przez Z. Kledyńskiego, prezesa PIIB i M. Dobrzenieckiego, przewodniczącego WAM przy udziale 14 reprezentacji Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

Na zakończenie regat odbyło się przyjacielskie spotkanie załóg i zaproszonych gości z udziałem zespołu Wodny Patrol, który jak przystało na charakter zawodów zaprezentował repertuar żeglarski.

Obejrzyj relację TV – kliknij

 

Fot. Tomasz Wróblewski