Z ostatniej chwili !!! INFORMACJA O PRZEBIEGU PRAC NAD USTAWĄ REGULUJĄCĄ ZAWODY ARCHITEKTA I INŻYNIERA BUDOWNICTWA

INFORMACJA O PRZEBIEGU PRAC NAD USTAWĄ REGULUJĄCĄ ZAWODY ARCHITEKTA I INŻYNIERA BUDOWNICTWA

Interpelacje poselskie, czyli JAK POLITYK ODPOWIADA, ABY NIEWIELE POWIEDZIEĆ.

Treść interpelacji – kliknij link

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji, o których pisaliśmy na stronie internetowej naszego samorządu zawodowego 22 listopada br. informujemy, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: dr hab. Joanna Smarż, główny specjalista Krajowego Biura PIIB oraz Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB. Senatorowie przeważającą większością głosów zdecydowali o podjęciu inicjatywy ustawodawczej polegającej na przygotowaniu projektu ustawy zmieniającej Prawo budowlane WYŁĄCZNIE w zakresie wynikającym z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. K 39/15. Przypominamy, że zgodnie z tym orzeczeniem – od dnia 13 lutego 2019 r. przestanie obowiązywać rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a tym samym, w przypadku niewprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie – Prawo budowlane, obie izby nie będą mogły nadawać nowych uprawnień budowlanych.

Decyzja senatorów jest zgodna z postulatami naszej Izby, aby planowane szerokie zmiany dotyczące zawodów architekta i inżyniera budownictwa uwolnić od presji czasu i przystąpić do nich w spokojnej atmosferze, skupiając się teraz wyłącznie na wykonaniu wyroku K 39/15. Jednocześnie obecny na posiedzeniu Minister Artur Soboń poinformował, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad odrębnymi ustawami o zawodach. Pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej Prawo budowlane w zakresie wykonania wyroku K 39/15 przewidywane jest na początek stycznia 2019 r. O dalszym przebiegu tych prac będziemy na bieżąco informowali.

Przypominamy, że wciąż istnieje możliwość podpisywania petycji do Ministra Inwestycji i Rozwoju pana Jerzego Kwiecińskiego w sprawach obrony naszego zawodu. Link do petycji: https://www.citizengo.org/…/166734-szanowny-panie-ministrze…