14.12.18r. Obradowała Rada W-MOIIB

Obrady chociaż robocze przebiegały ze świątecznym akcentem.

Otwarcia posiedzenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

– Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady w dniu 13.11.2018r.

– Informacje z przebiegu obrad Krajowej Rady PIIB w dniach 17.10.2018r. i 12.12.2018r.

– Informacje dotyczące projektów ustaw o inżynierach budownictwa i o architektach.

– Informacje Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej o wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej.

– Informacje ze spotkań W-MOIIB.

– Informacje o pracach Komisji i Zespołów.

– Nowelizacja budżetu na rok 2018.

– Podjęcie Uchwały w sprawie prowizorium budżetowego na 2019r.

– Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminu XVIII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB. – Podjęcie Uchwały w sprawie prenumeraty czasopism technicznych.

– Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.