Ogłoszenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – wniosek o ponowny egzamin

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 2/2022 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 18 września 2022 r. za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej w kopercie z dopiskiem „OKK – wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu”.

Więcej: https://www.wam.piib.org.pl/uprawnienia-budowlane/