Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane.

▪️ Data ogłoszenia: 2023-04-12
▪️ Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
▪️ Rok: 2023
▪️ Pozycja: 682

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem jednolitym:

Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 682