W-MOIIB śledzi na bieżąco sytuację wokół kontrowersyjnych projektów ustaw – prosimy zaglądać.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo !

Na początku października Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało nam do konsultacji publicznych projekty ustaw o architektach, o inżynierach budownictwa i przepisy wprowadzające obie te ustawy. Jak to zwykle bywa, projekt kierowany do konsultacji społecznych jest bardzo obszerny, a termin przekazywania uwag bardzo krótki. Mimo tych „utrudnień” członkowie Rady, Prezydium Rady i Komisji Prawno-Regulaminowej naszej Izby zdążyli wnikliwie zbadać dokument, wskazać nieścisłości i zaproponować własne rozwiązania.
Nie będę owijać w bawełnę – lista była długa.

Przykładowo, w treści ustawy o architektach art. 1 ust. 1 wprowadza zasady wykonywania zawodu architekta, w tym uzyskiwania tytułu zawodowego architekta. W treści ustawy brzmiącej identycznie tj. art. 1 ust. 1 ustawy o inżynierach budownictwa nie ma określenia tytułu zawodowego inżyniera budownictwa. Dlaczego? Wprowadza to wątpliwości i niejednoznaczności w treści.

Proponujemy zatem wykreślenie z ustawy o architektach „w tym uzyskiwania tytułu zawodowego architekta”, bo czyż inżynier budownictwa to nie jest tytuł zawodowy?

W propozycji zmian do innych ustaw pojawiają się bardzo często określenia architekta, a zamiast inżyniera budownictwa „osoby posiadającej uprawnienia budowlane”. Gmatwa to treść samych ustaw. Przykładowo: architekt krajobrazu to także architekt? Propozycje wszystkich ustaw dotyczą tej samej materii, dlatego właściwe jest stosowanie tylko określeń inżynier budownictwa oraz architekt (lub inżynier architekt).

Pozostawienie bez zmian treści ustaw, w mojej ocenie jako członka Izby, umniejsza naszą rolę w procesie inwestycyjnym i całym środowisku, stawiając zdecydowanie wyżej w hierarchii zawód architekta, a tak być nie powinno. Obecny kształt ustawy wprowadza całkowitą dominację architektów w procesie budowanym. Czytając literalnie zapisy ustawy architekt będzie mógł samodzielnie wykonywać cały projekt, natomiast inżynierowie tylko opracowania branżowe, ściśle w zakresie swojej branży, a ekspertem budowlanym będzie ustawowo architekt lub inżynier w określonej specjalności. W takim razie, czy ten zapis nie wprowadza ograniczeń dla inżynierów, a architektom pozwala wykonywać czynności, do których nie mają przygotowania? Proponowana zmiana jest rewolucyjna i, w mojej ocenie, wprowadzanie przepisów w pośpiechu jest złym rozwiązaniem, które skomplikuje nam działalność jeszcze bardziej. Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja w tym zakresie w końcu się poprawi, że skończą się nasze trudności, problemy z zawiłością przepisów i różnym ich interpretowaniem przez kolejne organy, że wreszcie otrzymamy jeden spójny i czytelny akt prawny, który raz na zawsze ureguluje wszystkie kwestie budownictwa. Z natury jestem optymistą, ale patrząc na działania Ministerstwa, powoli tracę nadzieję…

Z inżynierskim pozdrowieniem

Mariusz Dobrzeniecki,

Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

P.S. Poniżej będziemy przekazywali bieżące informacje.

Prezes Krajowej Rady PIIB, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński podsumował dotychczasowe działania Izby w związku z pracami nad nowymi projektami ustaw o zawodach inżyniera budownictwa i architekta. Szczególne podziękowania składa pomysłodawcom i uczestnikom inicjatywy petycji skierowanej do Ministra Jerzego Kwiecińskiego – kliknij link

Inżynier Budownictwa na przykładzie ciepłownika

INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWODEM ZAUFANIA PUBLICZNEGO

STAN PRAC LEGISLACYJNYCH NAD PROJEKTAMI USTAW O INŻYNIERACH BUDOWNICTWA ORAZ O ARCHITEKTACH

Izba Architektów w liście do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju broni zachowania prawa inżynierów budownictwa do kierowania budową.

Tabele zawierające uwagi, które zgłosiła PIIB w ramach konsultacji publicznych tych projektów.

STANOWISKO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W SPRAWIE DYSKUSJI NAD PROJEKTAMI USTAW O ZAWODACH INŻYNIERA BUDOWNICTWA I ARCHITEKTA

NIEUZASADNIONE UPRZYWILEJOWANIE ARCHITEKTA W STOSUNKU DO INŻYNIERA BUDOWNICTWA. Cz.2. dr hab. Joanna Smarż

NIEUZASADNIONE UPRZYWILEJOWANIE ARCHITEKTA W STOSUNKU DO INŻYNIERA BUDOWNICTWA. Cz.1. dr hab. Joanna Smarż

Bezpiecznie czy (i) pięknie… (cz.4)
Bezpiecznie czy (i) pięknie… (cz.3)
Bezpiecznie czy (i) pięknie… (cz.2)
Bezpiecznie czy (i) pięknie… (cz.1)

Co nowego w sprawie projektu ustawy o inżynierach budownictwa?

Architekci i inżynierowie: odżył konflikt interesów – kliknij link