W-MOIIB Patronem III Warmińsko-Mazurskiej Konferencji Drogowej

Program:
10:00-10:15 Uroczyste otwarcie Konferencji
10:15-12:15 I SESJA WYKŁADOWA
1. Wykorzystanie danych diagnostycznych do prognozowania stanu nawierzchni w zależności od posiadanych środków na zabiegi utrzymaniowe Waldemar Królikowski, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2. Rozwiązania materiałowe i technologiczne stosowane w nawierzchniach betonowych na kontraktach realizowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Andrzej Wądołowski, Z-ca Dyrektora ds. Technologii GDDKiA Oddział w Olsztynie
3. Uzyskiwanie wysokich wytrzymałości mechanicznych i trwałościowych nawierzchni betonowych za pomocą nowoczesnych domieszek chemicznych Michał Szymański, Chryso Polska
4. Cement i beton jako materiał budowlany w drogownictwie: potencjał i perspektywy rozwoju rynku Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu
5. Beton fotokatalityczny na drodze do poprawy jakości powietrza dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, Politechnika Warszawska
12:15-12:30 Przerwa kawowa
12:30-14:30 II SESJA WYKŁADOWA
6. Nieniszczące badania konstrukcji drogowych dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
7. Budownictwo drogowe – betonowa infrastruktura towarzysząca Piotr Nowicki, Cement Ożarów
8. Wybrane metody wzmacniania słabego podłoża gruntowego dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
9. Innowacyjne metody naprawy nawierzchni w technologii betonu szybkosprawnego oraz elementów prefabrykowanych Piotr Heinrich, OAT
10. Beton Towarowy w Polsce Maciej Gruszczyński, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
14:30-15:30 Obiad