Konferencja Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Samorządność nie jest nam dana raz na zawsze. Musimy ją pielęgnować i wzmacniać. Ważnym elementem tej pracy jest informowanie społeczeństwa o naszej działalności, a także dialog z władzami na szczeblu krajowym i wojewódzkim – powiedział Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, podczas Konferencji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Pierwszy panel dyskusyjny wydarzenia poświęcony został filarom samorządności zawodowej.
Zachęcamy do uczestnictwa i oglądania transmisji online z konferencji
👉 https://tiny.pl/cdvtj

Razem z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w wydarzeniu udział biorą:
☑️ Krajowa Izba Radców Prawnych
☑️ Krajowa Rada Kuratorów
☑️ Krajowa Rada Komornicza
☑️ Krajowa Izba Fizjoterapeutów
☑️ Krajowa Izba Doradców Podatkowych
☑️ Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
☑️ Polska Izba Rzeczników Patentowych
☑️ Polska Izba Biegłych Rewidentów
☑️ Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
☑️ Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów
☑️ Naczelna Izba Lekarska