Kolejne decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczone

WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH to zwieńczenie pracy, jaką Kandydaci włożyli w zdanie niełatwych egzaminów na uprawnienia budowlane.
Uroczystość odbyła się w dniu 18.12.2023r. w Omega Hotel*** Olsztyn. Otworzył ją Przewodniczący Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB Jackiem Zabielskim.
Rangę wydarzenia podkreślili zaproszeni Goście, a wśród nich:

 • Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Radosław Buczek – członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB
 • Maciej Kotarski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
 • Tomasz Kawałko – Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie
 • Tomasz Gosiewski – Dyrektor Biura UDT w Olsztynie
 • Dariusz Popielarczyk – Dziekan Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie
 • Robert Wójcik – Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Lidia Nowacka – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
 • Grzegorz Górski – Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
 • Magdalena Stankiewicz – Przewodnicząca Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie
 • Tomasz Kaczyński – Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Jacek Łukaszewicz- Prezes Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie.
  Byli też z nami członkowie Prezydium, Przewodniczący Organów oraz członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  …i najważniejsi tego dnia INŻYNIEROWIE odbierający decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wraz z bliskimi.

  Witamy Was na pokładzie i jeszcze raz wszystkim GRATULUJEMY !!!

  Przedstawiamy skróconą statystykę z zakończonej XLII sesji egzaminacyjnej w W-MOIIB.
  Do egzaminu pisemnego w tej sesji przystąpiło 116 osób.
  Do egzaminu ustnego: 129 osób
  z czego 76 osób uzyskało wynik pozytywny

w 7 specjalnościach:

 • konstrukcyjno – budowlanej – 38 osób
 • drogowej – 6 osób
 • mostowej – 4 osoby
 • sanitarnej – 20 osób
 • elektrycznej – 5 osób
 • kolejowej – kolejowe obiekty budowlane – 2 osoby
 • telekomunikacyjnej – 1 osoba
  Ogólna zdawalność egzaminu na uprawnienia budowlane w naszej Izbie to 70,20 %.
  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB nadała (łącznie z dzisiejszymi) 3483 uprawnień budowlanych.