IV Warmińsko-Mazurska Konferencja Drogowa. Betonowe drogi w Polsce. Zapraszamy do udziału. Patronat W-MOIIB.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Wydział Geoinżynierii wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego w Polsce, oraz Cement Ożarów ma zaszczyt zaprosić Państwa na IV WARMIŃSKO-MAZURSKĄ KONFERENCJĘ DROGOWĄ. Konferencja odbędzie się we środę, 9 listopada 2022r. na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Jana Heweliusza 4, Olsztyn).

Konferencja jest kontynuacją trzech wcześniejszych inicjatyw poświęconych poprawie jakości dróg w województwie warmińsko-mazurskim poprzez wybór najbardziej ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w tej dziedzinie. Dotychczasowe edycje konferencji zgromadziły szerokie grono samorządowców, naukowców, inwestorów przemysłowych, wykonawców, projektantów, studentów i spodziewamy się równie licznej obecności w tym roku. Dlatego też zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką rozwoju drogownictwa a tym samym poprawą mobilności i wzrostem jakości życia mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym m.in. Rektora UWM w Olsztynie, Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczącego Rady W-MOIIB i liczymy na ich udział w naszej Konferencji.

W trakcie Konferencji odbędzie się cykl wykładów przybliżających najnowsze rozwiązania technologiczne, pokaz praktycznych przykładów budowy dróg w Polsce i wykorzystania betonu w infrastrukturze drogowej. Naszymi prelegentami będą wybitni naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Warszawskiej, jak również praktycy z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i innych instytucji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Na koniec drugiej sesji wykładowej wśród uczestników rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji najlepiej do 02.11.2022 z podaniem imion i nazwisk uczestników. Zapisów można dokonać poprzez formularz na stronie nawierzchniebetonowe.com.pl, mailowo pod adresem drogibetonowe@ozarow.com.pl oraz telefonicznie u Mikołaja Borowskiego pod numerem telefonu +48 501 035 014.

Program konferencji 

09.30 – 10.00 – rejestracja uczestników

10.00 – 10.20 – uroczyste otwarcie i wystąpienia honorowych gości

10.20 – 12.00 – pierwsza sesja wykładowa

12.00 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 – 14.20 – druga sesja wykładowa

14:20 – 14:30 – losowanie nagród

14.30 – 15.30 – obiadSczegółowy program Sesji :

I SESJA WYKŁADOWA
10:20 – Wiśniewska B. – GDDKiA Olsztyn – „Doświadczenia GDDKiA w budowie dróg betonowych na przykładzie drogi S7 – Pieńki-Płońsk” 
10:40 – Królikowski W./ Zduńczyk B.- ZDW Olsztyn – „Budowa drogowego odcinka lotniskowego o nawierzchni betonowej” 
11:00 – Deja J., Kijowski P. – Akademia Górniczo – Hutnicza / SPC – „Nawierzchnie betonowe w budowie dróg samorządowych – 25 lat doświadczeń” 
11:20 – Bujko M. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – „Znaczenie oceny sztywności gruntu przy projektowaniu posadowień konstrukcji obciążonych dynamicznie” 
11:40 – Stefanowicz G. – Kruszbet – „Doświadczenia z budowy lokalnych dróg betonowych”  
12:00-12:30 – Przerwa kawowa   
II SESJA WYKŁADOWA
12:30 – Jankowski A. – Gmina Brańsk – „Od szutrowych… do betonowych dróg w gminie Brańsk” 
12:50 – Bajorek G. – Politechnika Rzeszowska/ SPBT – „Beton cementowy w infrastrukturze komunikacyjnej” 
13:10 – Litwinowicz A. – Budimex SA – „Budimex – Doświadczenia z budowy nawierzchni betonowych” 
13:30 – Zdanowicz K. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – „Czujniki światłowodowe DFOS
w monitoringu konstrukcji inżynierskich” 
13:50 – Molenda P. – COSA / Drogomex – „Doświadczenia przy budowie nawierzchni betonowej portu lotniczego Radom” 
14:10 – Panel dyskusyjny – „Krajowe i samorządowe drogi betonowe” – moderator Piestrzyński P. 
14:40 – Losowanie nagród  
14:50-15:50 – Lunch