IV Konferencja Naukowo-Techniczna przy udziale W-MOIIB

W dniach 7-8 czerwca 2018r. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową”.
Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa będącej współorganizatorem reprezentował Marian Zdunek – Sekretarz Rady W-MOIIB.
Zadeklarowani członkowie W-MOIIB uczestniczyli w konferencji w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Konferencja Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową była organizowana po raz czwarty. Tegoroczne spotkanie poświęcone było głównie:
– docieplaniu budynków od wewnątrz;
– ochronnie budowli podziemnych przed wodą naporową.

Zakres tematyczny obejmował również:
– podstawy teoretyczne transportu wilgoci, wody i ciepła przez ośrodki kapilarno-porowate,
– symulacje procesów cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych
– diagnostykę cieplno-wilgotnościową budynków,
– doskonalenie metod pomiaru zawartości wilgoci w materiałach,
– diagnostykę mykologiczną,
– degradację wilgotnościową materiałów,
– technologie ochrony przeciwwilgociowej i przeciwwodnej,
– osuszanie zawilgoconych budowli,
– ocenę wpływu wentylacji na stan wilgotnościowy obiektów,