Informacje dla Członków W-MOIIB – przypominamy

Członkowie W-MOIIB

Poniżej znajdą Państwo przydatne informacje nt. członkostwa i bezpłatnych dla członków usług internetowych.

 1. Informacje z Działu Członkowskiego

Od 1 lipca 2013r. wydajemy zaświadczenia elektroniczne. Wszystkie informacje dotyczące numeru członkowskiego oraz ważności posiadanego zaświadczenia można uzyskać w Internecie na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poniżej zamieszczony jest link, który przekieruje do formularza na stronie: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (wyszukiwarka) Wyszukiwanie Członków W-MOIIB: wpisywać tylko imię i nazwisko lub sam numer członkowski, Członkowie W-MOIIB mogą, korzystając z wyszukiwarki, pobrać druki wpłat oraz zaświadczenie elektroniczne w formacie pdf (do pobrania zaświadczenia wymagane jest aktywne konto w portalu PIIB).

 1. Informacje z Działu Doskonalenia Zawodowego (Login nr WAM/…../…./……, Hasło – jeżeli zapomniałeś odzyskaj dostęp wg procedury Nie pamiętasz hasła?)

Zajęcia doskonalenia zawodowego W-MOIIB – Na stronie W-MOIIB znajduje się zakładka Szkolenia a w niej m.in. harmonogram organizowanych zajęć zawierający informacje dot. daty, tematu, programu zajęć, wykładowcy oraz liczby wolnych miejsc.

– Na stronie W-MOIIB znajduje się również zakładka Materiały szkoleniowe. Zawiera ona materiały związane z organizowanymi zajęciami doskonalenia zawodowego przeprowadzonymi w Siedzibie W-MOIIB w Olsztynie oraz w Biurach Terenowych Elblągu i Ełku.

▪ Czasopisma – „Inżynier Warmii i Mazur” (kliknij tutaj) – Członkowie W-MOIIB w ramach opłaconej składki członkowskiej otrzymują bezpłatnie regionalne czasopismo „Inżynier Warmii i Mazur” w wersji papierowej – w przypadku zagubienia wersji papierowej na stronie internetowej W-MOIIB w zakładce Nasze czasopisma dostępne są wersje PDF.

 1. Serwis internetowy doskonalenia zawodowego dostępny po zalogowaniu się na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (kliknij tutaj). (Login nr WAM/…../…./……, Hasło – jeżeli zapomniałeś odzyskaj dostęp wg procedury Nie pamiętasz hasła?)

  Członkowie W-MOIIB znajdą tu m.in.:

  – szkolenia w systemie e-learningowym:
  Bibliotekę norm PKN,
  Serwis BISTYP (cennik do kosztorysowania),
  Serwis budowlany wydawnictwa Wolters Kluwer,
  Serwis BHP wydawnictwa Wolters Kluwer,
  Prawo ochrony środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer.

Potrzebujesz informacji (pomocy) na temat wymienionych wyżej propozycji zadzwoń (89) 527-72-02