Inauguracje roku akademickiego 2019/2020 UWM w Olsztynie

Inauguracja  roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się 1 października o godz. 1100 w Auli Centrum Konferencyjnego UWM w Kortowie.

Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki.

W dniu 04.10.19r. przedstawiciele W-MOIIB uczestniczyli w 2 uroczystościach inauguracyjnych:

O godzinie 12.00 na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. W-MOIIB reprezentował Przewodniczący Rady Mariusz Dobrzeniecki. Wyróżniającym się studentom pogratulował i wręczył ufundowane przez W-MOIIB prezenty (inżynierskie).

O godz. 12.00 odbyła się 68. Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk o Środowisku, gdzie reprezentował W-MOIIB Sekretarz Rady W-MOIIB Marian Zdunek i tam również wręczyliśmy prezenty (inżynierskie) wyróżniającym się studentom kierunku Inżynieria Środowiska.