II REGIONALNE FORUM INŻYNIERSKIE

W dniach 3-4 września br. w Toruniu odbyło się II REGIONALNE FORUM INŻYNIERSKIE „Współczesna problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego, utrzymania budynków oraz rola inżynierów budownictwa w tym procesie” . Organizatorem głównym była Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, współorganizatorami były Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

W trakcie Forum odbyły się 4 sesje:

Sesja I – „Wybrane problemy polskiego budownictwa”

Sesja II – „Aktualności regionalne w sektorze budowlanym”

Sesja II – „Miejsce i rola oraz działalność młodych inżynierów w PIIB”

Sesja IV – „Działalność organów nadzoru budowlanego, eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych”.

W Regionalnym Forum udział wzięło 5 Izb Okręgowych. W Sesji II poświęconej „Aktualnościom regionalnym w sektorze budowlanym” głównie skoncentrowano się na pokazaniu inwestycji drogowych oraz przedstawieniu dużych inwestycji o znaczeniu globalnym głównie dla miast wojewódzkich. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa pokazała inwestycje mniej spektakularne pod względem kosztowym, skoncentrowała się na pokazaniu obiektów o charakterze turystycznym, stanowiących ciekawe wyzwania konstrukcyjne. Przedstawione zostały obiekty mające charakter szkoleniowy dla przyszłych kadr budowlanych, zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na terenie miast Giżycko, Nidzica, Kurzętnik (powiat nowomiejski).

Ogólnie ujmując każda prelekcja w poszczególnych sesjach wnosiła ciekawe skonsolidowane informacje, opisując różne płaszczyzny funkcjonowania zawodu budowlanego poprzez proces dydaktyczny, inwestycyjny i eksploatację. Poruszone zagadnienia pozostaną w naszej pamięci jako ciekawe doświadczenia oraz będą na pewno inspiracją do kolejnych spotkań.    

Patronat honorowy nad wydarzeniem udzielili:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,

Polska Izba Inżynierów Budownictwa,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz,

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki,

Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia.

Patronat Medialny:

Inżynier Budownictwa.

Sponsorzy:

Firma Alstal oraz firma Sika.