HONOR INŻYNIERA

XXI Krajowy Zjazd Młodej Kadry PZITB pod hasłem HONOR INŻYNIERA. Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Z-ca Przewodniczącego Rady Mariusz Dobrzeniecki.  Po krótkim przemówieniu złożył list gratulacyjny na ręce Pani Weroniki Wasielewskiej Przewodniczącej Komitetu Młodej Kadry PZITB przy Zarządzie Głównym w Warszawie oraz życzył owocnego przebiegu Zjazdu i konferencji.