Budowa się kończy. Bezpieczeństwo nigdy.

Budownictwo od lat jest branżą, w której dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy. Jednocześnie częściej niż w pozostałych działach gospodarki są to wypadki o najpoważniejszych skutkach. Brak niezbędnych zabezpieczeń, szczególnie przy pracach na wysokości i w wykopach, niewłaściwa organizacja i koordynacja robót, brak profesjonalnego przygotowania pracowników, a także nadmierny pośpiech i brawura
– to podstawowe przyczyny rosnącej wciąż liczby wypadków.