Harmonogram egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji II/2016

W zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE dostępny jest harmonogram egzaminu
pisemnego w dniu 18.11.2016 r. oraz egzaminów ustnych w sesji II/2016
.
W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń terminy egzaminów ustnych mogą ulec zmianie – wszyscy zostaną niezwłocznie zawiadomieni.
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i samych pozytywnych wyników!