Egzamin na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej ODWOŁANY

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju oraz wprowadzanymi przez Rząd RP dodatkowymi obostrzeniami w zakresie organizowania zgromadzeń, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB podjęła, w dniu 29 października 2020 r., uchwałę w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia 2020 r.

Do czasu wyznaczenia nowego terminu egzaminu przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną prosimy o niedokonywanie opłat za egzamin.

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu na uprawnienia budowlane będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie internetowej.