W dniu 20.04.2018r. odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy W-MOIIB


Delegaci na Zjazdy W-MOIIB dokonali wyboru nowych władz na kadencję 2018-2022:

Przewodniczącym Rady został Mariusz Dobrzeniecki.

Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej został Andrzej Stasiorowski.

Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego został Jacek Zabielski.

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej (Koordynatorem) została Halina Wasilczuk.

Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został Franciszek Mackojć.

Składy poszczególnych organów zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej W-MOIIB w zakładce Organa W-MOIIB.

Relacja ze Zjazdu – kliknij link