W dniu 12.04.18r. odbyło się w PWSZ w Elblągu Seminarium pt.: „OD PWSZ DO STOWARZYSZEŃ INŻYNIERSKICH”

Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa podczas seminarium reprezentowali Janusz Nowak Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB oraz Andrzej Stasiorowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.

ALBUM – kliknij link

Godz. Program
13.00 Słowo wstępne Rektora PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk
Profil praktyczny w kształceniu inżynierów. Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. nadzw.
Dlaczego warto działać w stowarzyszeniach inżynierskich. Przewodniczący Prezydium Zarządu Głównego PZITB – mgr inż. Ryszard Trykosko
Rola i zadania stowarzyszeń inżynierskich, oferta dla inżynierów i  techników:
Prezes Zarządu RR FSNT Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu
Prezes Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Elblągu
Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału w Elblągu
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddziału w Elblągu
15.00 Przerwa na kawę
Czy działalność w stowarzyszeniu inżynierskim miała wpływ na moją pracę zawodową?   Wystąpienia inżynierów z regionu elbląskiego:

1.       mgr inż. Bogusław Marciniak – Prezes Zarządu „METROTEST” Sp. z o.o.

2.       mgr inż. Dariusz Urbański – Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Elzambud” Sp. z o.o.

Studenckie Koło Naukowe jako wprowadzenie do działalności inżynierskiej:

Prezentacja SKN CREO – dr Agata Rychter, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych i Organizacyjnych, Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu.

 

Wystąpienia absolwentów Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, byłych członków SKN:

1. inż. Maciej Radzik, inż. Mateusz Rogala – kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn.

2.  inż. Kamil Żyliński – kierunek studiów: budownictwo.

 

16.15 Podsumowanie spotkania. Dyskusja