Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

W dniu 18.12.2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu Omega w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Uprawnienia budowlane w sesji II/2017 uzyskało 120 osób.12 osób, które uzyskały najwyższe wyniki na egzaminie, otrzymały pamiątkowe dyplomy i „izbowe” upominki.

Naszymi gośćmi na uroczystości byli: Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz, Warmińsko – Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Maciej Kotarski, Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Ewa Paturej, Prodziekan ds. Współpracy i Innowacji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie dr inż. Jacek Zabielski, Kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM prof. dr hab. inż. Robert Wójcik, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie Pan Michał Wajda i Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie Pan Tomasz Gosiewski.

Wszystkim świeżo upieczonym posiadaczom uprawnień budowlanych życzymy wielu sukcesów zawodowych, ciekawych inwestycji i spełnienia marzeń, nie tylko tych budowlanych!