W dniach 19-20.05.2017r. W-MOIIB gościła skarbników OIIB z kraju

W dniach 19-20.05.2017r. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była gospodarzem szkolenia skarbników Rad Okręgowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki.
Przywitaliśmy Gości w siedzibie W-MOIIB. Pokazaliśmy Gościom walory nowoczesnego zagospodarowania j. Krzywego oraz zabytków starego miasta. Po części kurtuazyjnej odbyło się 2 dniowe szkolenie.