Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych z 40 sesji egzaminacyjnej wręczone.

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych to zwieńczenie pracy jaką Kandydaci włożyli w zdanie niełatwych egzaminów na uprawnienia budowlane.

Uroczystość odbyła się w dniu 19 grudnia 2022r. w Hotelu Omega w Olsztynie.

Otworzył ją Przewodniczący Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB Jackiem Zabielskim.

Rangę wydarzenia podkreślili zaproszeni Goście. Dziękujemy za obecność Przedstawicielom: administracji rządowej i samorządowej, organów krajowych PIIB,  urzędów i instytucji, szkolnictwa oraz samorządów zawodowych z Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Byli też z nami członkowie Prezydium, Przewodniczący Organów oraz członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB

…i najważniejsi tego dnia INŻYNIEROWIE odbierający decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych wraz z bliskimi. Witamy Was na pokładzie  i jeszcze raz wszystkim GRATULUJEMY !!!

Było wspaniale,
Chwile pozytywnych emocji, wzruszeń i gratulacji. Miło nam, że tak licznie przybyliście na tę uroczystość

Poniżej przedstawiamy skróconą statystykę z zakończonej XL sesji egzaminacyjnej w W-MOIIB:

Do egzaminu pisemnego w tej sesji przystąpiło 110 osób.

Do egzaminu ustnego: 141 osób

100 osób uzyskało wynik pozytywny,

w 8 specjalnościach:

– konstrukcyjno-budowlanej – 45 osób
– drogowej – 15 osób
– mostowej – 4 osoby
– sanitarnej – 21 osób
– elektrycznej – 8 osób
– kolejowych obiektach budowlanych – 3 osoby
– hydrotechnicznej – 1 osoba
 – telekomunikacyjnej – 4 osoby

Ogólna zdawalność egzaminu na uprawnienia budowlane w naszej Izbie to 76,49 %.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB nadała (łącznie z dzisiejszymi) 3317 uprawnień budowlanych.