Zakończyła się XXXVII sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane I/2021 została zakończona. Do egzaminu pisemnego w dniu 28 maja 2021 r. w 9 specjalnościach podeszło 113 osób, wynik pozytywny uzyskało 96 osób.  Do egzaminu ustnego podeszły 132 osoby, wynik pozytywny otrzymało 89 osób. Wszystkim, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane serdecznie gratulujemy.

Informujemy, że decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych uzyskane w XXXVII sesji egzaminacyjnej będą rozsyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres do korespondencji wskazany w formularzu osobowym.