Zakończyła się XXXIX sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane I/2022 została zakończona. Do egzaminu pisemnego w dniu 27 maja 2022 r. w 8 specjalnościach podeszły 133 osoby, wynik pozytywny uzyskało 110 osób.  Do egzaminu ustnego podeszły 162 osoby, wynik pozytywny otrzymało 120 osób.

Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa serdecznie zapraszają na uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2022r. (poniedziałek) o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Nautica Hotelu Omega, ul. Sielska 4a w Olsztynie.

Program uroczystości:

12.00 – 12.15 Słowo wstępne Przewodniczącego Rady W-MOIIB i Przewodniczącego OKK W-MOIIB

12.15 – 12.30 Składanie ślubowania, wręczanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

12.30 – 12.45 Wystąpienia zaproszonych gości

12.45 – 14.00 Zakończenie uroczystości – słodki poczęstunek

Gratulujemy pozytywnych wyników i zapraszamy na uroczystość wręczenia.

Jeżeli nie może Pan/Pani wziąć udziału w uroczystości uprzejmie prosimy o zawiadomienie biura Izby o tym fakcie w terminie do 28 czerwca br.

Informujemy, że biorąc udział w uroczystości wyraża Pan/Pani zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach związanych z uroczystością  – w celu budowania  pozytywnego wizerunku Warmińsko – Mazurskiej OIIB w przestrzeni publicznej i w mediach.

*Zaproszenie jest kierowane do osób z pozytywnym wynikiem egzaminu.

** Osoby z negatywnym wynikiem egzaminu otrzymają decyzję w formie listownej.

nr telefonu 89 522 29 95, adres e-mail okk@wam.piib.org.pl