Zachęcamy do czytelnictwa

Szanowni Członkowie W-MOIIB.

Wasz stojak z prasą zapełniamy na bieżąco. W siedzibie znajdziesz tytuły : „Inżynierii i Budownictwa”, „Przeglądu Budowlanego”, „Gazu, Wody i Techniki Sanitarnej”, „Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji”, „Biuletynu INPE”, „Drogownictwa”, „Materiałów Budowlanych”, „Wiadomości Elektrotechnika”;

dav

Biblioteka też czeka :

dav