XXVII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane za nami

Zakończyła się XXVII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Łącznie do egzaminu pisemnego podeszło 121 osób w 6 specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
105 osób zdało egzaminy z wynikiem pozytywnym i uzyskało uprawnienia budowlane. Uroczyste wręczenie decyzji odbędzie się w dniu 02.07.2016 r. (sobota) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Hotelu Omega (ul. Sielska, Olsztyn).

Serdecznie gratulujemy wszystkim i zapraszamy do przybycia na uroczystość w dniu 02.07.2016 r.