XXVI SESJA EGZAMINACYJNA

Dnia 20 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w W-MOIIB rozpoczęła się jesienna XXVI sesja egzaminacyjna dla kandydatów na uprawnienia budowlane.
Do W-MOIIB zgłoszono 83 nowych wniosków oraz 31 wniosków z poprzedniej sesji o nadanie uprawnień budowlanych . Do egzaminu pisemnego oraz ustnego podeszło 112 osób.
Egzamin rozpoczyna się pisemnym testem, dopiero po uzyskaniu min. 75% poprawnych odpowiedzi kandydaci przystępują do egzaminu ustnego. Uzyskanie pozytywnego wyniku
z części pisemnej egzaminu ważny jest przez 3 lata od dnia uzyskania wyniku. Kandydaci, którzy uzyskali negatywny wynik z egzaminu mogą przystąpić ponownie do egzaminu w ciągu 3 miesięcy. Otrzymanie negatywnego wyniku z części ustnej umożliwia przystąpienie jedynie do tej części. Znaczna liczba kandydatów ubiega się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Wysiłki kandydatów dobiegają końca.

DSC_0148DSC_0150DSC_0151DSC_0154DSC_0155DSC_0156DSC_0158DSC_0159DSC_0162DSC_0163DSC_0164