XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB – relacja

24–25 czerwca w Warszawie obradował XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w minionym roku i wybrano nowe władze PIIB na szóstą kadencję. Prezesem PIIB został Mariusz Dobrzeniecki, dotychczasowy przewodniczący Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

Link do szerszej informacji