Wznowiliśmy spotkania ze studentami

Po pandemicznym okresie z prawdziwą przyjemności Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w ramach działania Zespołu ds. Promocji Inżyniera Budownictwa Wśród Studentów spotkała się ze studentami kształcącymi się na kierunku budownictwo i inżynierii środowiska na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie poprowadził dr inż. Jacek Zabielski reprezentujący Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa jako Przewodniczący powyżej wymienionego Zespołu oraz jako Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.

Spotkanie miało charakter bardzo merytoryczny i podzielone było na 2 części. Pierwsza zwierała informacje o Izbie a druga o zdobywaniu uprawnień budowlanych.

Ucieszyła nas frekwencja tak licznie przybyłej grupy studentów.