OSTATNIE WOLNE MIEJSCA na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Ostatnie wolne miejsca

 na kurs przygotowujący do

egzaminu na uprawnienia budowlane !!!

(wszystkie specjalności)

Rozpoczęcie: 25 – 26 lipca 2020 r.


Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa.

Organizowany przez PZiTB kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z  zakresu:

prawa budowlanegoprzepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Cena: 1.800,00 zł (możliwość rozłożenia na II raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek PZiTB Olsztyn

przed rozpoczęciem kursu:

mBank 37 1140 2004 0000 3002 7906 2392


Kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdziecie Państwo TUTAJ

Zapisy i dodatkowe informacje pod nr tel. 508-165-512

lub pocztą elektroniczną na adres: kurs@pzitbolsztyn.pl

UWAGA:

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, ORGANIZATOR KURSU zastrzega możliwość zmiany miejsca, daty lub odwołania kursu w całości.