Wyjazd techniczny 20.06.2018 – Obwodnica Olsztyna, Zadanie 2. Rozwiązania techniczne i organizacja budowy. Przejazd MS-27, WS-24, MS-15

Dzięki uprzejmości Budimex S.A. Warmińsko-Mazurska OIIB na budowie obwodnicy Olsztyna, Zadanie 2. Przejazd MS-27, WS-24, MS-15