Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w dniu 18.12.2017 r.

W dniu 02.12.2017 r. zakończyła się XXX sesja egzaminacyjna
na uprawnienia budowlane.

Do egzaminu ustnego podeszło łącznie 138 osób w 8 specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej, elektrycznej, kolejowej i hydrotechnicznej. Uprawnienia budowlane w sesji II/2017 uzyskało 120 osób.

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w dniu 18.12.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Hotelu Omega w Olsztynie (ul. Sielska).

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!