W sobotę 16 marca 2024 r. odbył się XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

W-MOIIB na Zjeździe reprezentował Z-ca Przewodniczącego Rady Janusz Nowak.
Dziękujemy za zaproszenie.
Ktoś mógłby zapytać, co wspólnego ma Izba Inżynierów z Izbą Pielęgniarek i Położnych.
Otóż, obie te grupy pełnią Zawód Zaufania Publicznego.
Obie te Izby przynależą do Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, dlatego wzajemnie się wspieramy, integrujemy i czuwamy nad należytym wykonywaniem naszych zawodów. Wszystko w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.