W-MOIIB na budowie „Ciepłowni Przyszłości” – z OZE za pan brat

W dniu 05.07.2023 r. Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa brali udział w szkoleniu technicznym na budowie Ciepłowni Przyszłości, utytułowanej zwycięską koncepcją w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ciepłownia wykorzystuje wysokosprawne układy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory hybrydowe PVT. W układzie pracuje również system magazynów ciepła wysoko- i niskoparametrowego. Inwestycja powstaje w Lidzbarku Warmińskim na terenie należącym do Veolii Północ. Pomysłodawcą, a także głównym wykonawcą jest polska firma Euros Energy. Środki na realizację projektu pochodzą z Funduszy Europejskich, a dokładniej Programu Inteligentny Rozwój.
Sercem Ciepłowni Przyszłości są nasze polskie pompy ciepła – sprawdzone i znane od lat urządzenia grzewcze. W opracowanej technologii Ciepłowni Przyszłości wydajne, rewersyjne pompy ciepła zintegrowano z trzema dolnymi źródłami: z powietrznymi wymiennikami ciepła,
z niskotemperaturowym magazynem gruntowym oraz z wysokotemperaturowym magazynem wodnym. System zasilany jest energią elektryczną produkowaną bezpośrednio na miejscu
z hybrydowych kolektorów słonecznych PVT oraz z pobliskiej instalacji fotowoltaicznej. W zimowe noce system wspierany jest energią elektryczną dostarczaną z Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, w tym zakupioną z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł energii w ramach kontraktów typu Power Purchase Agreemen.
Pierwszy Demonstrator Technologii będzie zasilał w ciepło większości budynków na Osiedlu Astronomów, a także służył do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkańców. Całkowita powierzchnia użytkowa ogrzewanych lokali mieszkalnych wyniesie ponad 28 tys. m2. Dodatkowo, w ramach projektu wykonawca dokonał również modernizacji istniejącej sieć ciepłowniczej.
To było bardzo ciekawe doświadczenie po 2 godzinnej naprawdę inspirującej prelekcji przeszliśmy na teren budowy w praktyce zapoznając się z jej elementami.
Część teoretyczna (technologiczna) poparta została funkcjonalnymi kalkulacjami ekonomicznymi. Jesteśmy bardzo ciekawi docelowych skutków funkcjonowania tego przedsięwzięcia.
Chętnie wrócimy za rok z pytaniem jak inwestycja funkcjonuje w praktyce.
Dziękujemy Firmom Veolia i Euros Energy Sp. z o.o.
z umożliwienie zweryfikowania zapowiedzi prasowych w rzeczywistości. Zostaliśmy ciepło i profesjonalnie przyjęci.

P.S.
Przysłowiową „wisienką na torcie” była wizyta na Tężni solankowej w Lidzbarku Warmińskim. Ma sześć metrów wysokości i około stu metrów długości. W jej górnej części znajduje się taras widokowy. Drewniana konstrukcja nawiązuje kształtem do ślimaka będącego logo międzynarodowej sieci miast Cittaslow. Inwestycja warta blisko 17 mln zł jest kolejnym krokiem na drodze tego miasta do uzyskania statusu uzdrowiska. Przy tężni zbudowano również m.in. drogę dojazdową z parkingiem, promenadę i plac zabaw, a także uzbrojono tereny pod przyszłą zabudowę leczniczą, usługową i turystyczną.
Jako inżynierowie zajrzeliśmy katem oka do środka aby zobaczyć konstrukcję wsporczą.