W dniu 28.09.2023 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady W-MOIIB

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Jarosław Kukliński.
Posiedzenie przebiegło zgodnie z przyjętym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady W-MOIIB w dniu 29.06.2023r.
 4. Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 24.08.2023r.
 5. Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 06.09.2023r.
 6. Informacja o realizacji budżetu W-MOIIB w 2023r. za 8 m-cy.
 7. Informacje ze spotkań W-MOIIB.
 8. Informacja na temat zrealizowanych spotkań integracyjnych (Regat W-MOIIB o Mistrzostwo Polski w klasie omega i Pikniku Rodzinnego W-MOIIB).
 9. Informacje o pracach Komisji i Zespołów.
 10. Informacja ws. zakupu siedziby dla W-MOIIB.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminu XXIII Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB (12.04.2024r.).
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminarza posiedzeń Prezydium Rady i Rady W-MOIIB w I półroczu roku 2024.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego
  do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 14. Sprawy różne i wniesione (IV Regionalne Forum Inżynierskie, Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa, Wigilia 2023, Regaty W-MOIIB MP 2024, Piknik Rodzinny 2024).
 15. Zakończenie posiedzenia.