W dniu 23 czerwca 2015r. odbyła się ceremonia wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

W dniu 23 czerwca 2015r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych, nadanych w sesji wiosennej 2015 r. przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną W-MOIIB.
Ceremonii otwarcia dokonali Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB oraz Andrzej Stasiorowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
– Pani Grażyna Kluge – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
– Pani Halina Zaborowska-Boruch – Zastępca Prezydenta Olsztyna
– Pan Maciej Kotarski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
– Pan Marek Wójciak – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie
– Pan Wacław Bryżys – Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie
– dr inż. Jacek Zabielski – Prodziekan ds. Budownictwa Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie
– dr inż. Agata Rychter – Zastępca Dyrektora Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu

Była to 25 sesja egzaminacyjna największa od powstania Izby. Do egzaminów w tej sesji przystąpiły 164 osoby, 132 osiągnęły wynik pozytywny a 32 negatywny, co stanowi ok. 19,5%. Dotychczas OKK W-MOIIB nadała 1961 uprawnień budowlanych (z dzisiejszymi).
W tej sesji egzaminacyjnej – nie tylko u nas, ale w całej Polsce przystąpiło do egzaminów prawie dwukrotnie więcej osób niż dotychczas. Powodem jest m.in. zmiana przepisów dotycząca nadawania uprawnień budowlanych, a przede wszystkim skrócenie praktyki zawodowej oraz umożliwienie inżynierom uzyskanie uprawnień bez ograniczeń w zakresie wykonawstwa.