W dniu 20.04.2015r. w Piszu odbyło się kolejne spotkanie z członkami W-MOIIB

Udział w spotkaniu z ramienia W-MOIIB wzięli Kol. Marian Zdunek Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB, który prowadził spotkanie przy asyście Kol. Grzegorza Karpy – Dyrektora Biura W-MOIIB. Co bardzo Nas cieszy atmosfera spotkania była bardzo otwarta. Czuliśmy się jak byśmy znajdowali się w gronie dobrych znajomych za co serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania. Z-ca Przewodniczącego Rady Kol. Marian Zdunek na wstępie przywitał przybyłych członków W-MOIIB oraz Przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu. Omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem W-MOIIB oraz związane z problematyką przestrzegania zasad podyktowanych przepisami w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które przedstawili przedstawiciele PINB w Piszu. W dalszej części spotkania obecni członkowie W-MOIIB mieli możliwość wypowiedzenia się w kwestiach nurtujących ich w zakresie pełnionych przez nich funkcji projektantów, kierowników budów oraz czynności wykonywanych w zakresie administracyjnym z zakresu procesu inwestycyjnego. Wszystkie spostrzeżenia i wnioski przedstawiciele W-MOIIB skrzętnie zanotowali do dyskusji na szczeblu centralnym w celu wdrażania oczekiwań naszych członków. Niestety na spotkanie nie przybyli zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych.