Uwaga: zmiana numerów indywidualnych kont do wpłaty składek W-MOIIB oraz zmiana nr konta ogólnego W-MOIIB

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą banku obsługującego W-MOIIB od miesiąca kwietnia 2017 r. nastąpi zmiana numerów indywidualnych kont do wpłaty składek na Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
Numery kont do wpłaty na Polską Izbę Inżynierów Budownictwa pozostają bez zmian.
Prosimy o zwrócenie uwagi przy dokonywaniu wpłat.

Nowe numery rachunków indywidualnych będą dostępne od 01.04.2017 r. na stronie www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków”.

Nowy numer rachunku ogólnego W-MOIIB: Bank Millenium S.A. 44 1160 2202 0000 0003 1794 0501

Więcej informacji na temat kont indywidualnych można uzyskać w dziale ewidencji członków pod nr tel. (89) 527-72-02 lub w biurze W-MOIIB, Pl. Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie.