Uwaga : Wydarzenie „Nie.Bezpieczna Budowa”

Wydarzenie N.BB

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronatem wspierającym opisane poniżej wydarzenie promując ideę edukacji w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Szanowni Państwo.

W ubiegłym roku na terenie naszego kraju w wyniku wypadków przy pracy w branży budowlanej poszkodowanych zostało (dane GUS) prawie 5800 pracowników (o 1500 więcej niż w roku 2014), z czego 69 poniosło śmierć (o 14 więcej niż w 2014), a 84 doznało ciężkich obrażeń ciała często skutkujących trwałym kalectwem.

Z danych statystycznych wynika też, że częściej niż co piąta (prawie 23%) ofiara śmiertelna wypadku przy pracy to pracownik firmy budowlanej. Poprawa tych niekorzystnych statystyk powinna być celem nie tylko pracodawców branży budowlanej czy organów kontroli nad warunkami pracy.

W związku z powyższym, w ramach profilaktyki wypadkowej oraz szeroko rozumianej edukacji w zakresie bezpieczeństwa pracy, występujemy z inicjatywą organizacji konkursu fotograficznego propagującego zasady bezpieczeństwa na budowie, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Rozstrzygnięcie konkursu połączone będzie z seminariami, pokazami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w budownictwie. W ramach spotkania podsumowującego organizujemy również targi pracy z udziałem pracodawców z naszego regionu.

     Finał konkursu i wręczenie nagród odbędą się 20 października 2016 r. w budynku Instytutu Budownictwa Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie przy ul. Heweliusza 4.

                                                                     Wydarzenie kierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Głównym organizatorami konkursu są: Instytut Budownictwa WGIPB UWM w Olsztynie, Katedra Podstaw Bezpieczeństwa WNT UWM w Olsztynie oraz firma rusztowaniowa JURGO s.c. z Olsztyna.

Więcej informacji nt. konkursu: www.niebezpiecznabudowa.pl oraz na Facebooku: Nie. Bezpieczna Budowa.

Gorąco zachęcam do udziału w konkursie,

                                                                                                                                                                                           Robert Jurkiewicz

                                                                                                                                                                                             tel. 501 288 265