Uwaga. Kierownicy budów zwracajcie uwagę na to co podpisujecie !

Przypominamy, że od 27.04.2023 r. wprowadzono obowiązek przedkładania świadectw charakterystyki energetycznej do zawiadomień i zgłoszeń o zakończeniu budowy.
W związku z tym zwracamy uwagę na niżej opisaną kwestię.

Z poniżej wskazanego pisma wynika, że tak jak, np. żądanie świadectwa charakterystyki energetycznej przez notariusza przy sporządzeniu aktu kupna/sprzedaży nieruchomości jest wymogiem formalnym bez znaczenia dla wartości wskaźnika tak złożenie oświadczenia przez kierownika budowy o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym przy negatywnym wskaźniku świadectwa charakterystyki energetycznej, może rodzić dla osoby sprawującej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie określone skutki prawne.

W załączeniu link do pisma Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczącego oświadczenia kierownika budowy w aspekcie świadectw charakterystyki energetycznej :

https://wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2023/08/Min.-Rozwoju-i-Technologii.pdf