Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych 18.12.2023 r.

Szanowne koleżanki i koledzy,

Zakończyły się egzaminy na uprawnienia budowlane.
Przedstawiamy statystykę dotyczącą zdawalności z podziałem na specjalności.

Wyniki egzaminu testowego

Wyniki egzaminu ustnego

Zestawienie wyników egzaminów w W-MOIIB w sesji XLII

Do egzaminu testowego w dniu 17 listopada br. w 8 specjalnościach podeszło 116 osób, wynik pozytywny uzyskało 96 osób.  Do egzaminu ustnego podeszło 129 osób, wynik pozytywny otrzymało 76 osób.

Cieszymy się, że powiększa się grono osób mogących pełnić samodzielne funkcje w budownictwie. Gratulujemy pozytywnych wyników i zapraszamy na uroczystość wręczenia.

Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza* na uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych,  która odbędzie się 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Nautica Hotelu Omega w Olsztynie, ul. Sielska 4a.

Program uroczystości:

12.00 – 12.15 Słowo wstępne Przewodniczącego Rady W-MOIIB i Przewodniczącego OKK W-MOIIB

12.15 – 12.30 Składanie ślubowania, wręczanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

12.30 – 12.45 Wystąpienia zaproszonych gości

12.45 – 14.00 Zakończenie uroczystości – słodki poczęstunek

Uprzejmie prosimy o zawiadomienie biura Izby o swojej obecności/nieobecności w terminie do 11 grudnia br.

Informujemy, że biorąc udział w uroczystości wyraża Pan/Pani zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach związanych z uroczystością  – w celu budowania  pozytywnego wizerunku Warmińsko – Mazurskiej OIIB w przestrzeni publicznej i w mediach.

*Zaproszenie jest kierowane do osób z pozytywnym wynikiem egzaminu.

** Osoby z negatywnym wynikiem egzaminu otrzymają decyzję w formie listownej.

nr telefonu 89 522 29 95, adres e-mail okk@wam.piib.org.pl