Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych

Szanowne koleżanki i koledzy,

Zakończyły się egzaminy na uprawnienia budowlane.
Przedstawiamy statystykę dotyczącą zdawalności z podziałem na specjalności.

Wyniki egzaminu testowego

Wyniki egzaminu ustnego

Zestawienie wyników egzaminów w W-MOIIB w sesji XLI

Do egzaminu testowego w dniu 26 maja br. w 9 specjalnościach podeszło 106 osób, wynik pozytywny uzyskało 89 osób.  Do egzaminu ustnego podeszło 138 osób, wynik pozytywny otrzymało 90 osób.

Cieszymy się, że powiększa się grono osób mogących pełnić samodzielne funkcje w budownictwie. Gratulujemy pozytywnych wyników i zapraszamy na uroczystość wręczenia.

Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych

Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza* na uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych,  która odbędzie się 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Nautica Hotelu Omega w Olsztynie, ul. Sielska 4a.

Program uroczystości:

12.00 – 12.15 Słowo wstępne Przewodniczącego Rady W-MOIIB i Przewodniczącego OKK W-MOIIB

12.15 – 12.30 Składanie ślubowania, wręczanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

12.30 – 12.45 Wystąpienia zaproszonych gości

12.45 – 14.00 Zakończenie uroczystości – słodki poczęstunek

Uprzejmie prosimy o zawiadomienie biura Izby o swojej obecności/nieobecności w terminie do 16 czerwca br.

Informujemy, że biorąc udział w uroczystości wyraża Pan/Pani zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach związanych z uroczystością  – w celu budowania  pozytywnego wizerunku Warmińsko – Mazurskiej OIIB w przestrzeni publicznej i w mediach.

*Zaproszenie jest kierowane do osób z pozytywnym wynikiem egzaminu.

** Osoby z negatywnym wynikiem egzaminu otrzymają decyzję w formie listownej.

nr telefonu 89 522 29 95, adres e-mail okk@wam.piib.org.pl