Uprawnienia budowlane w XXXIII sesji egzaminacyjnej wręczone!

W dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 16.00 w sali konferencynej Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. XXXIII sesja egzaminacyjna w Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa trwała w dniach 17 – 30 maja 2019 r. Do egzaminów w 8 specjalnościach (konstrukcyjno – budowlana, drogowa, mostowa, elektryczna, sanitarna, kolejowa, hydrotechniczna i telekomunikacyjna) przystąpiło łącznie 148 osób, z czego 112 osób uzyskało wyniki pozytywne. Dotychczas OKK W-MOIIB nadała 2762 uprawnień budowlanych.
Naszymi gośćmi na uroczystości byli: Pan Paweł Papke – Poseł na Sejm RP, Pan Marcin Kuchciński – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pan Ryszard Kuć – Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna, Pan Maciej Kotarski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pan prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz – Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Pan prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński – w imieniu Pani Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Pan prof. dr hab. inż. Robert Wójcik – Dyrektor Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Pani Maria Danielewicz – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, Pani Iwona Kasprzak – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, Pan Tomasz Gosiewski – Dyrektor biura oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie oraz członkowie Rady W-MOIIB i członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB. Członek Komisji ds. etyki Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa Pani Teresa Siemiątkowska przybliżyła wszystkim tematykę etyki zawodowej inżynierów budownictwa.
11 osób, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki na egzaminie, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz izbowe upominki.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów i zapraszamy do Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa!