Termin składania wniosków na uprawnienia budowlane 15.08.2016 r.

Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać w biurze Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie do dnia 15 sierpnia 2016 r. – TERMIN OSTATECZNY. Pełna instrukcja obsługi, jak składać wnioski, dostępna jest w zakładce „uprawnienia budowlane”.