Termin składania wniosków na uprawnienia budowlane przedłużony do dnia 22.08.2019 r.

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji II/2019 będą przyjmowane w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać osobiście w biurze lub przesyłać pocztą na adres biura W-MOIIB. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wnieść do dnia 22.08.2019 r.