Termin składania dokumentów na egzamin na uprawnienia budowlane do sesji II/2019

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji II/2019 odbędzie się dnia 22 listopada 2019 r. o godz. 10:00

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji II/2019 będą przyjmowane w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. Kompletne wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać osobiście w biurze lub przesyłać pocztą na adres biura W-MOIIB.